Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Nabory trwały od 30 stycznia 2016 r.  do 27 stycznia 2017 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na realizacje operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego przez Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestry wniosków:

  • Nabór nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017

 

  • Nabór nr 2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017

 

  • Nabór nr 3/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017

 

  • Nabór nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017