Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 09 lutego 2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji wybranych:

 

 

Nabór Nr 1/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

 


Lista operacji wybranych Nabór 1/2020


 

Nabór Nr 2/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 


Lista operacji wybranych Nabór 2/2020


 

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.