Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o Państwa zdrowie, tegoroczne warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” otrzymują inną formę niż dotychczas.
Niestety nie możemy spotkać się z Państwem osobiście, więc zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2020.

Prezentacja poświęcona wdrażaniu strategii LGD „PRYM” pozwoli Państwu zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektów i osiągniętymi wskaźnikami. Mamy nadzieję, że ułatwi Państwu udział w naszym badaniu.

Podsumowanie LSR LGD PRYM 2017 2020

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków LGD
„PRYM”, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych wnioskodawców, mieszkańców obszaru LGD, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego i lokalnych grup działania.

Wypełnioną ankietę należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgdprym.pl, przesłać pocztą na nasz adres: ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Ankieta ewaluacyjna wdrażanie LSR PRYM

Zapraszamy do przesyłania ankiet do dnia 19 lutego 2021r.