„PRYM” wspiera stowarzyszenia

Dotychczas stowarzyszenia z terenu LGD dzięki wsparciu „PRYMu” zrealizowały 104 projekty za niebagatelną kwotę 4 454 135 zł, które wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju.

W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” zostały określone działania, które są wspierane przez „PRYM”. W latach 2016-2021 realizowano nabory na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, oraz nabory na projekty grantowe, podzielone na dziewięć kategorii:
– dziedzictwo myśliwskie
– publikacje LGD
– place zabaw
– siłownie plenerowe
– ogródki rekreacyjne
– doposażenie orkiestr dętych
– doposażenie zespołów i grup kultywujących
– organizacja wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo
– wzmocnienie kapitału społecznego

Jednym z pierwszych projektów pn. „Świetlica w Chrośnie centrum kulturalnym wsi” z naboru na przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej został zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chorśnie. W ramach operacji wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z układem dwóch pomp ciepła powietrze/woda, montaż 20 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy, przebudowę stolarki, roboty elektryczne, instalacja c.o., prace budowlane (docieplenie stropu, prace okładzinowe, termomodernizacja). Całkowity koszt projektu wyniósł 119 999 zł.
W wielu świetlicach brakowało porządnego zaplecza kuchennego. Wymiana i zakup urządzeń często jest poza zasięgiem stowarzyszeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej zdecydowała się na zakup i montaż profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, mebli kuchennych okapu z łapaczami tłuszczu i oświetleniem oraz na prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w nowopowstałych otworach, roboty tynkarskie, malowanie i roboty glazurnicze w ramach realizacji projektu „Przebudowa świetlicy przy OSP we wsi Wygoda Mikołajewska”. Całkowity koszt projektu wyniósł 54 097,84 zł.

W ramach zachowania dziedzictwa lokalnego Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa otrzymało 100 000 zł na wydanie monografii „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” która obejmuje dzieje Uniejowa i regionu spycimiersko-uniejowskiego, począwszy od głębokiego średniowiecza po czasy współczesne. Przy realizacji projektu zostały wykorzystane bogate zbiory historyczne posiadane przez TPU, zawarte też w różnych archiwach państwowych oraz przekazywane na bieżąco przez mieszkańców. Dzieło powstało pod red. Jana Szymczaka i Anny Kowalskiej- Pietrzak, pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. W monografii można znaleźć mapy oraz zdjęcia Uniejowa i okolic z dawnych lat oraz ciekawe fakty z historii miasta i wiosek z terenu gminy Uniejów.

W ramach realizacji projektu grantowego jedno stowarzyszenie w ramach jednego naboru mogło otrzymać 50 000 zł. Maksymalnie jedno stowarzyszenie mogło zrealizować kilka projektów za kwotę 100 000 zł.  Stowarzyszeniem, które zrealizowało dwa projekty wykorzystując limit przysługujący na jednego wnioskodawcę było Stowarzyszenie „Niebieska Wieś”. Zrealizowało wówczas dwa projekty granowe o nazwie „Budowa placu zabaw w Prawęcicach” oraz „Budowa siłowni plenerowej w Prawęcicach”.

W ramach pierwszej inwestycji został wykonany montaż elementów małej architektury (zjazd liniowy, ściana wspinaczkowa, wahadłową huśtawkę potrójną składającą się z huśtawki z siedziskiem typu „ptasie gniazdo” przystosowanej do osób niepełnosprawnych oraz jednej  huśtawki z siedziskiem, ślizgawki, ściany wspinaczkowe, piaskownica) oraz dostarczono piasek. Natomiast w ramach realizacji drugiej operacji powstała siłownia plenerowa składająca się z następujących elementów: 4 szt. pylonu, biegacza, wahadła, podciągu nóg, ławeczki rzymskiej, wyciągu górnego, wyciskania nóg, wyciskania siedząc, orbitreka, roweru, wioślarza. Łącznie Stowarzyszenie „Niebieska Wieś” otrzymała 99 786 zł.

Z grantu doposażenie orkiestr dętych skorzystały 4 stowarzyszenia na zakup instrumentów i strojów. Jednym z nich była Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie realizująca projekt „Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie” mający na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie w mundury wyjściowe i dodatki oraz instrumenty muzyczne. Za 24 830 zł zakupiono saxhorn tenorowy, saxhorn barytowy, mundury wyjściowe damskie i męskie i dodatki (koszule męskie i damskie, koszulki polo, pagony do koszul, sznury do marynarek i koszul, czapki rogatywki, krawaty).

Z naborów grantowych na doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo skorzystały m.in. zespoły śpiewacze takie jak Polesianki, „Świniczanki, Zespół Śpiewaczy przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Śniatowej, Zespół Wokalnego Cantabile.

W ramach realizacji wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo realizowano imprezy, warsztaty wyjazdy. Jednym z takich stowarzyszeń było Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice, które realizowało projekt „Noc Świętojańska jako wydarzenie promujące lokalne dziedzictwo”. Zaproszony Zespół Pieśni i Tańca przedstawił obrzęd związany ze świętem Nocy Świętojańskiej, odbyły się warsztaty wyplatania wianków, zorganizowano aleję sołecką, na której można było skosztować lokalnych specjałów. Zorganizowane były animacje dla dzieci i młodzieży. Na potrzeby organizacji wydarzenia została wynajęta scena z nagłośnieniem i oświetleniem.

Dzięki sprawnie przeprowadzonym naborom obszar LGD został wzbogacony o 48 wyremontowanych obiektów infrastruktury, zrealizowano 26 wydarzeń, wydano 14 publikacji oraz doposażono 16 podmiotów działających w sferze kultury (orkiestry, zespoły).

W trakcie weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego jest dziewięć wniosków złożonych w naborach z przełomu roku 2020 i 2021 o łącznej wartości 1 352 396,17 zł. Co łącznie z sumą przeznaczoną na nabory z lat ubiegłych daje blisko 6 mln złotych, które trafiły do stowarzyszeń.