Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia budżetu i wskaźników realizacji LSR w ramach celu szczegółowego Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. oraz celów szczegółowych  Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022r. i Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r.

Zgodnie z wytycznymi dot. zwiększenia budżetu LSR co najmniej 35% dodatkowych środków planowane jest na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza to, że w ramach celu Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.100.000 zł na 11 premii na podejmowanie nowych działalności gospodarczej.

Środki w wysokości 220.000 zł planuje się przeznaczyć  na realizację celu Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022r. w zakresie wsparcie doposażenia podmiotów działających w sferze kultury.

Natomiast środki w wysokości 1.764.000 zł planowane są na wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach celu Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r.

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Dodatkowo planuje się zwiększyć środki przeznaczone na realizację projektów współpracy do wysokości 10% budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 17 czerwca br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

 

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji – Czerwiec 2021