1. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Orła Bez Granic

  Tytuł projektu – „Budowa siłowni plenerowej w Orłej”

  Całkowity koszt projektu – 29 999,70

  Kwota dofinansowania – 29 999,00

  Projekt obejmował zakup następujących elementów siłowni plenerowej: wyciągu i krzesła, prasy nożnej i wioślarza, surfera i twistera, biegacza i orbitreka, roweru i jeźdźca, narty i pajaca oraz tablicy z regulaminem. Całość obejmuje również przygotowanie terenu pod budowę oraz montaż urządzeń.

   

   

   

   

 2. Wnioskodawca – STOWARZYSZENIE„NOWE SZLAKI”

  Tytuł projektu – „Budowa siłowni plenerowej w Bełdowie”

  Całkowity koszt projektu – 49 605,50

  Kwota dofinansowania – 49 605,00

  Inwestycja obejmowała zakup 2 stanowisk surfera, 2 stanowisk biegacza, wyciskania siedząc +prasa nożna + wyciąg górny, wioślarza sportowego, roweru, drabinki + poręcza równoległego + steppera, orbitreka, chodziarza, expandera, małych kół tai chi dla niepełnosprawnych, ławka pozioma, sztangi w pozycji leżącej, jeźdźca konnego, drążka do pociągów, transport oraz tablicy informacyjnej.

   

   

 3. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu

  Tytuł projektu – „Budowa siłowni plenerowej we wsi Kazimierz na działce nr 188”

  Całkowity koszt projektu – 27 996,00

  Kwota dofinansowania – 27 996,00

  W ramach dofinansowania została wybudowana siłownia plenerowa w której skład wchodzi zestaw siłowy (zestaw rower i jeździec), zestaw street workout wzmacniająca mięśnie klatki piersiowej, pleców, ramion i barków, poprawiająca koordynację ruchową i zmysł równowagi oraz wykonanie stref bezpieczeństwa.

   

 4. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie

  Tytuł projektu – „Budowa siłowni plenerowej w Szydłowie na działce nr 310/1”

  Całkowity koszt projektu – 39 994,68

  Kwota dofinansowania – 39 994,00

  W ramach inwestycji powstała siłownia plenerowa w skład której wchodzi: montaż zestawu drabinek, ławki sportowej,  zestawu siłowego składającego się z biegacza i orbitreka montowanych na jednym pylonie, zestawu siłowego składającego się z wahadła i twistera  montowanego na jednym pylonie, zestawu siłowego składającego się z  podciągu nóg i wyciągu górnego montowanych  na jednym pylonie, zestawu siłowego składającego się z  prasy nożnej i stepera montowanego na jednym pylonie, montaż  urządzeń małej architektury – ławki i kosza na śmieci oraz wykonanie stref bezpieczeństwa.

   

   

 5. Wnioskodawca – Stowarzyszenie „Niebieska Wieś”

  Tytuł projektu – „Budowa siłowni plenerowej w Prawęcicach”

  Całkowity koszt projektu – 49 908,54

  Kwota dofinansowania – 49 908,00

  W ramach inwestycji powstała siłownia plenerowa składająca się z następujących elementów: 4 szt. pylonu, biegacza, wahadła, podciągu nóg, ławeczki rzymskiej, wyciągu górnego, wyciskania nóg, wyciskania siedząc, orbitreka, roweru, wioślarza.

   

   

 6. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycy

  Tytuł projektu – Montaż elementów małej architektury w miejscowości Wilczyca”

  Całkowity koszt projektu – 49 983,84

  Kwota dofinansowania – 49 983,00

  W ramach dofinansowania powstanie siłownia plenerowa składająca się z wyciskania siedząc + pylon + wyciąg górny, piechur + pylon + prasa nożna, przywodziciel nóg siedzący + pylon + podciąg nóg, orbitrek + pylon + podciąg nóg, drążek do podciągania się + pylon + wioślarz, wyciąg górny + wyciskanie siedząc dla osób na wózkach inwalidzkich, rower + pylon + jeździec, 2 ławek, 2 koszy oraz tablicy regulaminowej. Wcześniej został przygotowany teren pod budowę.