SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI LGD


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania PRYM w roku 2022

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2021

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2019

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2018

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2017

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2016

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2015