loga

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”:


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2015

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2016

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2017

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2018

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2019

 


 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2021


 

Sprawozdanie z dzialalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w roku 2022