Marka Lokalna szansą rozwoju regionu

W dniu 24 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”
Stowarzyszenie Tourismuszentrale Ferienregion Karpfenland Aischgrund e.V.

Cel:
Wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów opartego na produktach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez współpracę na rzecz wzmocnienia systemów marki lokalnej.

W ramach realizacji projektu, w zależności od zapotrzebowania i zaawansowania funkcjonowania marki, poszczególni Partnerzy stworzą swoje Systemy Identyfikacji Wizualnej, powstaną lub zostaną uaktualnione strony internetowe i systemy przyznawania certyfikacji, wydane zostaną materiały informacyjne i promocyjne, będą przeprowadzone kampanie informacyjne i promocyjne, powstaną oznakowania, pakiety turystyczne, zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne. Ze względu na różny poziom zaawansowania funkcjonowania marek lokalnych możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między Partnerami oraz nawiązanie kontaktów i wypracowanie wspólnych działań mających na celu promocję marek lokalnych.