Wytyczne

 1. MRiRW Wytyczne szczegółowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2024r.
 2. MRiRW Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR  – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r.
 3. PRYM Prezentacja Podstawy prawne w nowej perspektywie 2023-2027
 4. PRYM Prezentacja Wytyczne szczegółowe LSR 2023-2027
 5. PRYM Prezentacja Granty 2023-2027
 6. PRYM Cele i przedsięwzięcia LSR 2023-2027
 7. PRYM Plan działania LSR 2023-2027
 8. PRYM Prezentacja Start DGA 2023-2027
 9. PRYM Prezentacja Rozwój DGA 2023-2027
 10. PRYM Prezentacja Start GA 2023-2027
 11. PRYM Prezentacja Rozwój GA 2023-2027
 12. PRYM PREZENTACJA Start ZE 2023-2027
 13. PRYM PREZENTACJA Rozwój ZE 2023-2027
 14. PRYM PREZENTACJA Smart Village 2023-2027
 15. PRYM PREZENTACJA Poprawa dostępu do usług 2023-2027
 16. PRYM PREZENTACJA Mała infrastruktura 2023-2027
 17. PRYM PREZENTACJA Kształtowanie świadomości obywatelskiej 2023-2027
 18. PRYM PREZENTACJA Włączenie społeczne 2023-2027
 19. PRYM PREZENTACJA Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze