loga


AKTUALNE PROCEDURY STANDARDOWE:

Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania PRYM z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”
  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

 


PROCEDURY GRANTOWE:

Uchwała 22/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

  1. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

PROCEDURY OPERACJI WŁASNYCH

Uchwała nr 22/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dania 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Loaklanej Grupy Działania „PRYM”

  1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD