loga

 

PROCEDURY GRANTOWE:

  1. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

     


PROCEDURY STANDARDOWE:

  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

 

 


 

PROCEDURY OPERACJI WŁASNYCH

  1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD