loga

 

PROCEDURY GRANTOWE:


AKTUALNE PROCEDURY STANDARDOWE:

  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

 


 

PROCEDURY OPERACJI WŁASNYCH

  1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD