W dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu współpracy pn. „Ogródki Gier Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., na łączna kwotę 340 583,00 zł.

 

Partnerzy:

Lokalna Grupa Działania „PRYM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”

 

Cel:

  • rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerstwa,
  • podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej
  • zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.

 

W ramach realizacji projektu powstania 17 placów zabaw oraz dedykowana specjalnie OGR gra strategiczna spełniająca zadania rozwojowe i edukacyjne. Budowane place zabaw stworzą sieć miejsc, w których będzie można przeprowadzić grę i zdobyć pieczęć w paszporcie OGR. Zdobycie wszystkich 17 pieczęci da możliwość prowadzenia dalej gry z Mistrzami – autorami gry. W każdej miejscowości, w której powstanie OGR będzie jedna osoba przeszkolona do prowadzenia gry na terenie palcu zabaw. Osoba ta zostanie przeszkolona przez Mistrzów Gry – autorów. W wyznaczonym przez gminę miejscu (szkole, przedszkolu) zostaną zdeponowane niezbędne materiały do prowadzenia gry (żetony, plansze, instrukcja, paszporty, pieczęć). Wszystkie te materiały zostaną przekazane nieodpłatnie. W OGR będą tablice z opisem zasad gry oraz mapa z zaznaczonymi miejscami poszczególnych OGR. Mapa będzie również na paszporcie, który będzie można otrzymać nieodpłatnie od opiekuna OGR – Mistrza Gry.