Dokumenty:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych

Poradniki, wytyczne, informacje:

Elementarz produktu lokalnego. Przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników i drobnych przedsiębiorców Białystok 2019 (stan prawny na 1 stycznia 2019 r.)
oprac. Marcin Muszyc Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.

Rolniczy handel detaliczny – pytania i odpowiedzi MRIRW.

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Poradnik. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej, Olsztyn 2015, KSOW Podlaskie

Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego. Modele serowarni rzemieślniczych. Księga HACCP, Lublin 2012 KSOW Podlaskie

Pytania i odpowiedzi po debacie w sprawie podatku ryczałtowego 2%

Linki:

CDR Brwinów Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa

Inne:

Prezentacja multimedialna dotycząca  Gospodarstwa Rolnego Michał Sznajder, którego specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta

Relacja z konferencji „Smak Wsi”

21 września w Dzierżąznej odbyła się informacyjno – promocyjna konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania PRYM.

Kiszona kapusta i kiszone ogórki z Doliny Baryczy- zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną

Gospodarstwo Rolne Michał Sznajder jest małym, rodzinnym gospodarstwem z Dolnego Śląska. Jego specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta.

Nabór wniosków na „małe przetwórstwo” 29 września – 28 października 2016 r.

We wrześniu ARiMR uruchomi następne z działań Programu Rozwoju Pbszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy ubezpieczeni w KRUS mogą ubiegac się o dotacje na „małe przetwórstwo”.

Zaproszenie na konferencję „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim i Gminą Dwikozy serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”, która odbędzie się w Sandomierzu w dniach 26 – 28 sierpnia 2016 r.

Szkolenie wyjazdowe "Małe przetwórstwo na wsi"

Szkolenie wyjazdowe „Małe przetwórstwo na wsi”

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa na szkolenie wyjazdowe „Małe przetwórstwo na wsi” w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek).

Agroszansa odc. 5/2016

O wsparciu dla rolników ich małżonków i domowników na inwestycje w przetwórstwo i marketing produktów rolnych