Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez Biuro LGD „PRYM” doradztwem dla osób chcących pozyskać dotacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz chęcią podnoszenia jakości świadczonego przez pracowników doradztwa, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Posłuży ona ocenie udzielonego doradztwa.

Ankieta jest anonimowa.

 

Wypełniona ankietę można złożyć osobiście w biurze LGD, przesłać pocztą lub mailem na adres biuro@lgdprym.pl.

 

Ankieta Monitorująca Doradztwo LGD.pdf

Ankieta Monitorująca Doradztwo LGD.doc