Dobre praktyki – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejPrzebudowa świetlicy kulturalnej Ochotniczej Straży Pożarnej „Niesięcin” w Konstantynowie Łódzkim.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna „Niesięcin”

Całkowity koszt projektu: 75 525,00 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 75 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna „Niesięcin” istnieje od 1927 roku. Z budynku korzystają regularnie nie tylko członkowie OSP, ale też Ludowy Zespół Niesięcin (istniejący od 1993r.) i Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich Niesięcin liczące już ponad 50 lat. Zespół Śpiewaczy regularnie korzysta z budynku świetlicy do odbywania prób i organizacji imprez lokalnych. OSP aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. OSP Niesięcin liczy obecnie 56 członków. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP oraz mieszkańców. W ramach projektu została wykonana przebudowa ścian sali głównej, wykonanie podłogi, podwieszanego sufitu wraz z oświetleniem LED oraz modernizacja centralnego ogrzewania.

 


Przebudowa świetlicy przy OSP we wsi Wygoda Mikołajewska

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej

Całkowity koszt projektu: 54 097,84 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 54 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej zawiązała się w roku 1967. Budowa strażnicy rozpoczęła się w roku 1975. OSP we współpracy z mieszkańcami wsi organizuje okolicznościowe spotkania świąteczne, czy też z okazji Dnia Matki. Świetlica jest centrum kulturalnym wsi i okolicy.

W ramach realizacji operacji wykonane zostały roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w nowopowstałych otworach, roboty tynkarskie, malowanie i roboty glazurnicze, zakup i montaż profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, mebli kuchennych okapu z łapaczami tłuszczu i oświetleniem.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Orzeszków

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie

Całkowity koszt projektu: 121 356,26 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 80 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie powstała w roku 1918. Formalnie została zarejestrowana do KRSu w  2011 r. Teren wokół remizy wymagał uporządkowania i zagospodarowania. Jest to miejsce częstych spotkań, szczególnie przychodzi tu młodzież, która w wolnym czasie spędza tu czas. W ramach zagospodarowania działki wykonane zostały następujące prace: wymiana ogrodzenia wraz z bramą i dwiema furtkami, rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy oraz utwardzenie kostką dojść i dojazdów. Montaż altany, elementów placu zabaw oraz miejsca na ognisko. Teren wyposażony został w ławeczki oraz kosze na śmieci. Teren oświetlają 3 lampy solarne.


Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirosławice

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach

Całkowity koszt projektu: 53 655,51 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 53 655,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach powstała w 1954 roku OSP aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. W strukturze OSP aktywnie działa 27 członków, w tym 6 kobiet. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz mieszkańców wsi Mirosławice. W budynku świetlicy odbywają się różnego rodzaju szkolenia, zebrania, organizowane są uroczystości dla mieszkańców (Andrzejki, spotkanie wigilijne, spotkania dla seniorów itp.). Członkowie OSP uczestniczą również i organizują wydarzenia o charakterze patriotyczno-religijnym. Aktywnym użytkownikiem świetlicy jest również Koło Gospodyń Wiejskich w Mirosławicach. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zadania: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, Montaż stolarki drzwiowej, Roboty tynkarskie i wymalowania, Docieplenie ścian metodą lekką mokrą, Wykonanie elewacji z tynku mineralnego na siatce z włókna szklanego, Zakup i montaż zewnętrznej lampy solarnej.

 


Świetlica w Chrośnie centrum kulturalnym wsi.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie

Całkowity koszt projektu: 119 999,99 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 119 999,00 zł

W budynku jest prowadzona przez stowarzyszenie OSP i istniejące KGW działalność kulturalna. OSP w Chrośnie powstała w 1959r., budowę świetlicy rozpoczęto w roku 1961. Świetlica jest wykorzystywana zarówno przez członków OSP, jak i ich rodziny oraz mieszkańców wsi Chrośno, ponieważ w jej pomieszczeniach organizowane są imprezy i wydarzenia dla mieszkańców (Dzień Kobiet, Andrzejki, spotkania wigilijne, Sylwester, bal przebierańców itp.). Ponadto odbywają się tu różnego rodzaju szkolenia i zebrania. Z budynku świetlicy regularnie korzystają również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtys i rada sołecka. KGW korzysta z pomieszczeń świetlicy przygotowując się do udziału w lokalnych i regionalnych imprezach i wydarzeniach (dożynki, pokazy potraw, Festiwal Sztuk Różnych w Aleksandrowie Łódzkim). W ramach operacji zaplanowano wykonano następujące zadania: budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z układem dwóch pomp ciepła powietrze/woda, montaż 20 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy, przebudowę stolarki, roboty elektryczne, instalacja c.o., prace budowlane (docieplenie stropu, prace okładzinowe, termomodernizacja).

 

 


Przebudowa świetlicy kulturalnej w Dziektarzewie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew

Całkowity koszt projektu: 61 174,75 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 61 000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew istnieje od roku 2010. Budynek świetlicy wybudowany został w 1985 roku. W roku 2012, dzięki dofinansowaniu ze środków UE, przeprowadzony został remont i modernizacja świetlicy. W świetlicy organizowane są spotkania mieszkańców, w tym okolicznościowe, świąteczne, imprezy kulturalne. W ramach realizacji operacji zadania zostały przeprowadzone roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, ścianki BKT, montaż stolarki drzwiowej, roboty tynkarskie, roboty glazurnicze, wymalowania, prace hydrauliczne i elektryczne, zakup i montaż sprzętu gastronomicznego, zakup profesjonalnych mebli kuchennych, w tym, m.in. zmywarki i okapu z oświetleniem ledowy.


Przebudowa świetlicy kulturalnej przy OSP Puczniew

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Puczniewie

Całkowity koszt projektu: 61 039,00 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 61 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Puczniewie istnieje od roku 1905. Założycielem jednostki był Leon Werner dziedzic majątku Puczniew. W ramach realizacji operacji zadania wykonano: – roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w nowopowstałych otworach, roboty tynkarskie, malowanie i roboty glazurnicze, zakup i montaż profesjonalnego sprzętu gastronomicznego oraz mebli kuchennych.


Świetlica w Pełczyskach – centrum kulturalne wsi

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Całkowity koszt projektu: 52 957,38 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 52 957,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach powstała w 1952 roku. OSP posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – zrealizowała projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pełczyskach” o wartości ponad 24 tys. zł w ramach PROW 2007-2013. W budynku świetlicy odbywają się różnego rodzaju szkolenia, zebrania, organizowane są uroczystości dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie wigilijne, Dzień Kobiet itp.). Panie z okolicznych wsi aktywnie kultywują lokalne tradycje kulinarne uczestnicząc w lokalnych i regionalnych świętach i wydarzeniach (dożynki gminne, majówka w Starym Gostkowie, Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej itp.).

W ramach realizacji  projektu przewidziano następujące zadania: wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniu kuchni i sali, wymiana oświetlenia w budynku na energooszczędne (LED), malowanie ścian, położenie płytek, wymiana drzwi (3 szt.), montaż oświetlenia zewnętrznego LED z modułem solarnym, zakup wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, kuchnie gazowe).

 


Świetlica wiejska jako centrum kulturalne wsi Tur

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Turze

Całkowity koszt projektu: 53 164,56 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 53 164,00 zł

W 2012 r. OSP zrealizowała projekt pn. Remont świetlicy wiejskiej w Turze. Ochotnicza Straż Pożarna w Turze powstała w 1927 roku. Budynek świetlicy został oddany do użytku w 1978 roku. OSP liczy  38 członków. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz mieszkańców wsi Tur. Budynek świetlicy jest miejscem organizacji różnego rodzaju szkoleń, zebrań, wydarzeń i uroczystości dla mieszkańców wsi (Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, spotkanie wigilijne itp.). Z pomieszczeń świetlicy regularnie korzystają nie tylko członkowie OSP, ale również członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic. Stowarzyszenie organizuje różnorodne wydarzenia dla swoich członków oraz mieszkańców gminy Wartkowice m.in. było organizatorem imprezy „Plony naszej ziemi” w Starym Gostkowie.

W ramach realizacji  projektu przewidziano następujące zadania:

  1. Przebudowa ścian
  2. Przebudowa podłogi
  3. Oświetlenie LED

Przebudowa podłogi polegała nie tylko na rozebraniu istniejącego pokrycia i legarów, ale również na usunięciu nadmiaru ziemi pod wykonanie nowej posadzki betonowej oraz ułożenie nowego pokrycia podłogi.


Przebudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej „Dąbrowa” w Konstantynowie Łódzkim

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna „Dąbrowa” w Konstantynowie Łódzkim

Całkowity koszt projektu: 58 087,22 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 58 087,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna „Dąbrowa” w Konstantynowie Łódzkim powstała w 1945 roku. OSP zgodnie z zapisami statutu prowadzi na rzecz swoich członków  i innych osób działalność kulturalną i oświatową oraz aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. OSP liczy obecnie ponad 50 członków czynnych i wspierających, w tym 12 kobiet. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. OSP organizuje spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, spotkanie wigilijne, Andrzejki, spotkania członków-seniorów itp.), szkolenia, spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i inne uroczystości.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji następujące zadania: wymiana drzwi wejściowych, wykonanie sufitów podwieszanych, robót wykończeniowych ścian, robót elektrycznych oraz roboty dekarskie.

 


Świetlica w Sędowie – centrum kulturalne miejscowości

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowie

Całkowity koszt projektu: 81 845,43 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 81 845,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowie powstała w 1925 roku. Pierwszy budynek świetlicy został wybudowany w 1932 roku. Nowy obiekt został oddany do użytku w roku 1986. OSP aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. W strukturze OSP aktywnie działa 40 członków. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców wsi Sędów.

W ramach realizacji  projektu przewidziano następujące zadania: wykonanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchni, montaż stolarki drzwiowej, zakup i montaż zewnętrznych lamp LED z modułem solarnym Roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne, wykonanie wentylacji.

 


Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku świetlicy wiejskiej w Wilczycy

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycy

Całkowity koszt projektu: 50 828,89 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 50 828,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycy działa od wielu lat. Choć głównym celem OSP jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, do zadań jednostki należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Zakres operacji obejmował wykonanie nowego ogrodzenia frontowego i wewnętrznego terenu, remont schodów wejściowych, budowę chodnika oraz altanki. Elementem innowacyjnym operacji było zastosowanie oświetlenia części terenu lampą typu LED.


Przebudowa świetlicy kulturalnej Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo – Muzycznego im. Fryderyka Chopina

Wnioskodawca: Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo – Muzyczne im. Fryderyka Chopina

Całkowity koszt projektu: 101 209,02 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 56 000,00 zł

W budynku Stowarzyszenia jest prowadzona działalność kulturalna. Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo – Muzyczne im. Fryderyka Chopina wywodzi się z założonego w 1908r. Chóru Polskich Śpiewaków przy Kościele p.w. NMP w Konstantynowie. Używana obecnie nazwa funkcjonuje od 1921r. W roku 1928 rozpoczęto budowę własnego lokalu przy ulicy Zgierskiej 14 finansowanego ze składek członkowskich i przychodów z organizowanych imprez. Budowę zakończono jesienią 1933 roku. Salę rozbudowano w 1937r. W czasie II wojny światowej Stowarzyszenie przestało działać, ale już w 1945r. wznowiło działalność. Od 2014r. Stowarzyszenie organizuje corocznie w listopadzie koncert pieśni patriotycznych „Do Ciebie Polsko” z udziałem mieszkańców Konstantynowa. W  budynku Stowarzyszenia odbywają się próby chóru Stowarzyszenia, próby kapeli Konstantynowiacy i orkiestry dętej, a także działa kino (seans jest organizowany raz na 2 – 3 tygodnie).

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania: roboty budowlane, prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej i wewnętrznej instalacji C.O., roboty elektryczne oraz wykonanie wentylacji wyciągowej w sanitariatach.

 


Przebudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej Srebrna w Konstantynowie Łódzkim

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Srebrna w Konstantynowie Łódzkim

Całkowity koszt projektu: 79 288,92 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 79 288,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Srebrna w Konstantynowie Łódzkim powstała w 1918 roku. OSP aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. OSP liczy obecnie ponad 40 członków czynnych, w tym 9 kobiet. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. OSP organizuje spotkania okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, spotkanie wigilijne, Andrzejki, Dzień Kobiet itp.), szkolenia i spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i inne uroczystości.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji następujące zadania: instalacje elektryczne, roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, roboty murowe, wykonanie ścianek gips-karton, stolarkę, roboty wykończeniowe ścian i podłóg, instalacje sanitarne, instalacje c.o., roboty zewnętrzne.

 

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kucinach

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kucinach

Całkowity koszt projektu: 50 972,90 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 50 972,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kucinach działa od wielu lat. Choć głównym celem OSP jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, do zadań jednostki należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Inicjatorami projektu są mieszkańcy miejscowości Kuciny, którzy dostrzegli problem polegający na braku integracji lokalnej społeczności, braku możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób oraz słabnące zaangażowanie w życie społeczne osób nieaktywnych zawodowo (bezrobotni, osoby starsze, dzieci i młodzież).

Zakres operacji obejmuje wykonanie robót budowlanych prowadzących do połączenia dwóch sąsiadujących sal i utworzenie jednej większej oraz przystosowania pomieszczenia dla potrzeb kotłowni. W ramach inwestycji zostanie również wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Elementem innowacyjnym operacji jest zastosowanie oświetlenia wewnętrznego typu LED.

 


Świetlica wiejska w Saniach centrum kulturalnym wsi

Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Saniach

Całkowity koszt projektu: 99 999,77 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 99 999,77 zł

W budynku jest prowadzona przez Koło Rolnicze i istniejące KGW działalność kulturalna. Koło Rolnicze w Saniach  powstało 61 lat temu. Świetlica jest wykorzystywana zarówno przez członków Koła Rolniczego, KGW , jak i ich rodziny oraz mieszkańców wsi Słowak.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji następujące zadania: prace budowlane związane z przebudową dachu, prace budowlane przy ścianie działowej, prace budowlane w zakresie przebudowy posadzek, montaż zewnętrznej lampy solarnej.

 

 


Przebudowa świetlicy kulturalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie

Całkowity koszt projektu: 63 652,87 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 62 000,00 zł

OSP w Stemplewie powstała w 1965r. Od wielu lat istnieje przy straży Kobieca Drużyna Pożarnicza- która liczy 9 osób, zdobywa czołowe miejsca na szczeblu gminnych zawodów pożarniczych, również uczestniczyła w zawodach wojewódzkich. Męska drużyna Pożarnicza również liczy 9 członków i zajmuje czołowe miejsca w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. Orkiestra Dęta liczy 20 członków, 9 dziewcząt tańczących jako  marżonetki.  Jednym z największych elementów Stemplewskiej tradycji  kultury jest niewątpliwie Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie. Powstała w 1974 roku, a jej pierwszym kapelmistrzem był dh Józef Włodarczyk. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory marszowe, koncertowe, taneczne oraz muzyka kościelna. Muzycy orkiestry dętej koncertują przez te wszystkie lata nie tylko dla Stemplewskiej publiczności, ale także konfrontują swoje umiejętności z innymi formacjami na przeglądach, spotkaniach, czy uroczystościach kościelnych zdobywając puchary, dyplomy i gratulacje. Tradycje muzykowania w orkiestrze niejednokrotnie przechodzą z pokolenia na pokolenie. To orkiestra z tradycjami, w której grają całe rodziny.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji następujące zadania na sali głównej świetlicy: wymiana podłogi, stolarka – drzwi (powiększenie otworu drzwi i wymiana na nowe), odnowienie ścian, rozebranie sceny na sali głównej, montaż zewnętrznej lampy solarnej.

 

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej w OSP Sanie-Ludwików

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Sanie-Ludwików

Całkowity koszt projektu: 80 004,80 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 80 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Saniach-Ludwikowie powstała w 1925 roku. W 2012 roku, dzięki wsparciu środków finansowych z UE przeprowadzony został remont świetlicy, a w 2015 roku wyłożono kostką teren wokół strażnicy, wybudowano altanę, zainstalowano nowoczesne oświetlenie.W świetlicy organizowane są zebrania strażaków OSP, spotkania mieszkańców, w tym okolicznościowe, świąteczne, imprezy kulturalne. Dzięki temu świetlica jest centrum kulturalnym wsi i okolicy.

Zakładane w ramach realizacji operacji zadania: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, ścianki BKT, montaż stolarki drzwiowej, roboty tynkarskie, roboty glazurnicze, wymalowania, prace hydrauliczne i elektryczne, zakup i montaż sprzętu gastronomicznego, zakup mebli kuchennych.

 


Przebudowa świetlicy w Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim

Całkowity koszt projektu: 83 401,95 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 75 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów powstała w 1902 roku. OSP aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych i akcjach prewencyjnych. W strukturze OSP aktywnie działa 33 członków, w tym 4 kobiety oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 22 osoby. Świetlica jest wykorzystywana do spotkań członków OSP, ich rodzin oraz mieszkańców wsi. W budynku świetlicy odbywają się różnego rodzaju szkolenia (np. szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla „Szkoły rodzenia”, gdzie wykorzystywany jest sprzęt pozyskany z budżetu obywatelskiego, zebrania, organizowane są uroczystości i pikniki dla mieszkańców.

W ramach realizacji  projektu przewidziano następujące zadania: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, postawienie ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej, roboty tynkarskie i wymalowania, wewnętrzne oświetlenie ledowe w pomieszczeniach kuchennych.

 

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Chwalborzycach

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów w Chwalborzycach

Całkowity koszt projektu: 61 610,47 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 55 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwalborzycach została założona w 1916 roku i składała się z 5 oddziałów. W 1918 roku utworzono orkiestrę dętą oraz nadano jednostce sztandar. W roku 2013 OSP pozyskała środki unijne na remont i modernizację remizy. Od lat w świetlicy przy OSP w Chwalborzycach organizowane są imprezy integrujące społeczność lokalną. Corocznie OSP bierze udział w organizacji odpustów i dożynek parafialnych. Organizuje festyn rodzinny, Dzień Strażaka, Dzień Kobiet, Jajko Wielkanocne oraz spotkania strażackie, zebrania sołeckie.

Zakładane w ramach realizacji operacji zadania: roboty rozbiórkowe i modernizacyjne oraz zakup lampy solarnej.

 


Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Rogóźno

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów w Rogoźnie

Całkowity koszt projektu: 75 144,35 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 75 144,00 zł

Stowarzyszenie OSP w Rogóźnie zawiązało się w 1913 roku. W 1929 roku na stałe przeniesiono siedzibę OSP do remizy w  Rogóźnie, a w 1935 roku ufundowano nowy sztandar. OSP w Rogóźnie bierze czynny udział w akcjach ratowniczych, ale do zadań stowarzyszenia należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. W świetlicy organizowane były spotkania mieszkańców, zebrania gminne i sołeckie. Świetlica OSP pełni funkcję centrum kulturalnego wsi Rogóźno i okolic.

Zakres operacji obejmuje przebudowę pomieszczenia magazynowego oraz zaplecza kuchennego tj. min. wykonanie nowego otworu na potrzeby nowych drzwi, wymiana stolarki okiennej, wykonanie nowych tynków i posadzek, montaż nowego podokiennika, rozbiórkę starej kuchni węglowej, montaż plafonów ściennych oraz opraw oświetleniowych itp. W zakres operacji wchodzą również roboty polegające na budowie chodnika wzdłuż budynku. W ramach zaplanowanych robót zostanie również zastosowane oświetlenie wewnętrzne typu LED, zamontowane nowoczesne klimatyzatory oraz sprzęt gastronomiczny.


Budowa miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Grotniki

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz

Całkowity koszt projektu: 75 994,84 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 75 994,00 zł

Stowarzyszenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz powstało w marcu 2017 r., choć jest młodą organizacją to skupia ludzi z ogromnym potencjałem, których łączą wspólne cele i zainteresowania. Do zadań stowarzyszenia należy inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w Gminie, tj. koncertów, spektakli, wystaw, festynów, pikników, zjazdów, konferencji, odczytów, itp. Organizowanie przedsięwzięć turystycznych propagujących walory krajobrazowe gminy i regionu w formie wycieczek, rajdów, konkursów malarskich i recytatorskich oraz organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego oraz aktywności fizycznej i sportowej.

Zakres operacji obejmuje min. roboty dotyczące utwardzeń terenu, montaż lamp solarnych oraz wyposażenia i elementów małej architektury. Zaprojektowana została ośmiokątna altana o konstrukcji drewnianej z bali zlokalizowana w centrum okrągłego zieleńca. Dach altany jest wielospadowy, pokryty gontem bitumicznym. W ramach planowanej inwestycji zamontowano ławki z oparciem, koszy na śmieci.


Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Szczawin

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie

Całkowity koszt projektu: 114 573,81 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 114 573,00 zł

Stowarzyszenie OSP w Szczawinie zostało zarejestrowane w 1918 roku. Pierwsza strażnica była drewniana. W 1952 roku wybudowano nową murowaną strażnicę. SP w Szczawinie bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i miejscowych zagrożeniach, ale do zadań stowarzyszenia należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno-oświatowej, odbywają się również próby Orkiestry Dętej ze Szczawina. Strażacy wspólnie z mieszkańcami  podejmują wiele inicjatyw lokalnych organizując np. Mikołajki, Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Zawody sportowe. Świetlica OSP pełni funkcję centrum kulturalnego wsi Szczawin i okolic.

Zakres operacji obejmuje przebudowę pomieszczenia świetlicy i pomieszczenia sali integracyjnej  tj. min. wykucie z muru starych drzwi, zamurowanie istniejącego wejścia do sali integracyjnej, ścianki działowe z pustaków gazobetonowych, montaż plafonów ściennych oraz opraw oświetleniowych itp. W ramach zaplanowanych robót zostanie również zastosowane oświetlenie wewnętrzne typu LED oraz zamontowane nowoczesne klimatyzatory w przebudowanym pomieszczeniu świetlicy.

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwnikach

Całkowity koszt projektu: 214 791,96 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 214 791,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwnikach istnieje od 1968 roku. Obecnie ze świetlicy korzystają druhowie OSP oraz mieszkańcy Śliwnik i okolicznych miejscowości. W świetlicy organizuje się imprezy okolicznościowe, świąteczne, imprezy kulturalne, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Zakładane w ramach realizacji operacji zadania: montaż tablic rozdzielczych, instalacja PWP, połączenia wyrównawcze, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, pomiary odbiorcze, roboty rozbiórkowe, roboty murowe i betonowe, stolarka i ślusarka, dach i obróbki blacharskie, tynki zewnętrzne, tynki wewnętrzne, malowanie, posadzki, rusztowania.

 

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Piaskach

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach

Całkowity koszt projektu: 64 101,70 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 63 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach została założona 3 marca 1957 roku. Od 2013 r. jednostka czynnie bierze udział i podejmuje współprace ze środowiskiem społecznym tj. Szkołą Podstawową w Piaskach, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy, organizując pikniki rodzinne.

W ramach realizacji operacji zadania: roboty remontowe ścian i podłóg, montaż kominka grzewczego, montaż stolarki wewnętrznej, sufit podwieszany i oświetlenie LED, montaż rolety.

 


Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie

Całkowity koszt projektu: 149 739,68 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 149 739,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie działa od wielu lat. Choć głównym celem OSP jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, do zadań jednostki należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Zakres operacji obejmuje rozbiórkę części istniejącego dachu, podniesienie konstrukcji, montaż nowej więźby drewnianej, ułożenie nowego pokrycia, stropu oraz sufitu podwieszanego. Dzięki inwestycji została również podniesiona konstrukcja murowana, podniesione kominów, odtworzenie tynków wewnętrznych oraz części elewacji zewnętrznej. Elementami innowacyjnymi operacji będzie zastosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego typu LED oraz montaż klimatyzacji.

 

 


Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Brudnowie

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie

Całkowity koszt projektu: 99 490,30 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 99 490,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie działa od wielu lat. Choć głównym celem OSP jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, do zadań jednostki należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Zakres operacji obejmuje wykonanie prac demontażowych, nadmurowanie kominów, wymurowanie ścianek okalających, wykonanie wieńców żelbetowych i więźby dachowej, ułożenie izolacji z folii paroszczelnej i wełny mineralnej, wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej, zamontowanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie podbitek okapów i zadaszenia nad wejściem, instalację oprawy oświetleniowej przed wejściem do budynku.


Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Dąbrówka Wielka

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie

Całkowity koszt projektu: 72 593,04 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 72 593,00 zł

Stowarzyszenie OSP w Dąbrówce Wielkiej powstało w maju 1925 roku. W 1931 roku zakupiono plac i rozpoczęto budowę strażnicy. OSP w Dąbrówce Wielkiej  bierze czynny udział w akcjach ratowniczych, ale do zadań stowarzyszenia należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Zakres operacji obejmuje przebudowę pomieszczenia świetlicy polegającą na jego wydzieleniu poprzez przebudowę stolarki drzwiowej  i likwidację okienka podawczego z części kuchennej wraz z dociepleniem dachu nad świetlicą. W zakres operacji wchodzą również roboty budowlane obejmujące przebudowę części sanitarnej poprzez zmianę rozwiązań komunikacyjnych oraz budowę tarasu od strony północno – wschodniej. W ramach zaplanowanych robót zostanie również zastosowane oświetlenie wewnętrzne typu LED.

 


Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domaniewku

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewku

Całkowity koszt projektu: 72 593,04 zł

Kwota pomocy przyznana przez LGD: 72 593,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewku działa od wielu lat. Choć głównym celem OSP jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, do zadań jednostki należy również organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Zakres operacji obejmuje montaż sufitu podwieszanego, wykonanie podłogi (zastosowanie izolacji i wylewki betonowej oraz płytek gres), malowanie sufitów i ścian, przebudowę dwóch otworów drzwiowych wraz z montażem nowych drzwi do zaplecza kuchennego, montaż parapetów wewnętrznych. Elementem innowacyjnym operacji będzie zastosowanie oświetlenia wewnętrznego typu LED.