Punkty Aktywnego Wypoczynku PAW

 

 

Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania „PRYM

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”

Rybacka Lokalna Grupą Działania „Z Ikrą”

 

 

Cel projektu:
  • rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerstwa,
  • rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa wchodzących w skład partnerstwa,
  • podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej,
  • zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.

Na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „PRYM” powstało 7 siłowni plenerowych – Punktów Aktywnego Wypoczynku. We wrześniu 2018 roku podczas oficjalnych otwarć PAW dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogły wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną instruktorkę fitness oraz dyplomowanego dietetyka Lidię Pyciarz. Uczestnicy uczyli się prawidłowej rozgrzewki oraz optymalnego wykorzystywania poszczególnych urządzeń do ćwiczeń. Mogli również otrzymać indywidualne porady dotyczące ćwiczeń i odpowiedniej diety. Podczas otwarć Szef kuchni Jarosław Bieńkowski prowadził pokaz i warsztaty dla wszystkich chętnych. Wspólnie przygotowywane były potrawy oparte o lokalne, sezonowe produkty, wspomagające prozdrowotny tryb życia.

Warsztaty i pokazy odbyły się również podczas oficjalnych otwarć na terenie pozostałych Partnerów w miejscowościach Bielawy i Góra Św. Małgorzaty oraz podczas Targów Zdrowia – FIT w Strykowie.

 

ZDJĘCIA

Punkty Aktywnego Wypoczynku powstały w: Chociszewie, Józefowie (Janów), Florentynowie, Piaskach, Dalikowie, Białej Górze (Drwalew), Światoni.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z otwarć oraz odwiedzania wszystkich Punktów Aktywnego Wypoczynku.

LINK DO MAPY