• TERMO-BUD Adam Frankus

Adam Frankus w ramach naboru na rozwój działalności gospodarczej na projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego oraz wzrost zatrudnienia”, poprzez zakup mixokreta, minikoparki, agregaty malarskie, zestaw do monitoringu, agregatu prądotwórczego, poszerzył zakres wykonywanych usług o roboty ziemne, wykonywanie posadzek maszynowych, wykończenia powierzchni pionowych, malowanie maszynowe, zdalny monitoring budowlany. Zostało utworzone miejsce pracy dla pracownika z grupy defaworyzowanej. Dzięki dofinansowaniu firma świadczy nowe, ulepszone, konkurencyjne usługi budowlane.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 430 000 zł. 

  • Teresa Krajewska Gościniec „Nad Wartą”

Na „Wyposażenie obiektu noclegowego Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie” środki otrzymała także Teresa Krajewska. W ramach operacji została poszerzona ofertę obiektu noclegowego Gościniec „Nad Wartą” o siedemdziesiąt miejsc noclegowych oraz stworzone miejsca pracy dla dwóch pracowników z grupy defaworyzowanej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi i łazienek oraz windy i central z obrotowymi wymiennikami ciepła. Były to działania niezbędne dla rozwoju firmy i stawienia czoła konkurencji. Dzięki realizacji operacji nowobudowany obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zainstalowanie nowoczesnej windy hydraulicznej. W trosce o środowisko, a także o ograniczenie kosztów utrzymania budynku, został w nim zamontowany system wymuszonej wentylacji z wymiennikiem ciepła, który ogranicza straty ciepła nawet o 85%.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 430 000 zł.

  • WODNER II Kazimierz Żurawski

Firma WODNER II Kazimierza Żurawskiego zajmuje się robotami związanymi z budową i modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usługami budowlanymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma uzyskała dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowych sprzętów takich jak: zagęszczarkę o mocy 4,9 kW oraz nośnik teleskopowy o mocy 75 KM z wyposażeniem:

– platforma dla ludzi 2,4-4,4m obrócona o 180 stopni o ładowności 500 kg

– łyżka ładowarkowa przeładunkowa, poj 1,50m3 z zębami.

Zakup  pozwolił na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstwa. Przyczynił się bezpośrednio do unowocześnienia usług realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz utworzenie nowych, dwóch miejsc pracy w tym jednego dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 457 088,51 zł.

  • RADAN – Radosław Frankowski

Firma RADAN Radosława Frankowskiego specjalizująca się w specjalistycznych robotach budowanych poprzez realizację projektu „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy RADAN” zakupiła instalację solarną oraz ładowarkę teleskopową o paramterach:
–  wysięg nie mniej niż 15m,
– udźwig nie mniej niż 3t,
– platforma robocza (min. 3 osoby).

Dzięki realizacji operacji zostały utworzone dwa miejsca pracy w tym jedno dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 387 850,00 zł.

  • Ośrodek Szkoleniowo-Jeździecki „De La Sens” Patrycja Czerwonka

Dzięki realizacji operacji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Ośrodka Szkoleniowo-Jeździeckiego „De La Sens” poszerzono bazę noclegową i wybudowano zaplecze kuchenne. W ramach projektu przeprowadzono prace budowalne i wykończeniowe, zakupiono wyposażenie kuchenne m.in. piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego. Utworzona także miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.  Powstała infrastruktura umożliwia organizację wyspecjalizowanych szkoleń rozwoju osobistego przy udziale koni poprzez sesje terapeutyczne i hipoterapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 430 000,00 zł.

  • F.U.H. Uroda i Zdrowie Paweł Szulc

W ramach projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa F.U.H. Uroda i Zdrowie Paweł Szulc”, aby rozwinąć firmę świadczącą kompleksowe diagnostyczne i terapeutyczne wykonano prace budowlane i wykończeniowe w celu rozbudowy pomieszczeń usługowych. Zakupiono wyposażenie oraz nowoczesny, profesjonalny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny Sweeper, Ad-Line i SCIO. Utworzone zostało także miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 3991 800,00 zł