loga

WZORY WNIOSKÓW:


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja

Wzór biznesplanu

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja

Wzór biznesplanu 

OGŁOSZENIA O NABORACH:


Nabór nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 3/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 5/2017 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(ZAKOŃCZONY)


Nabór nr 1/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(od dnia 19 lutego do dnia 5 marca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

 


Nabór 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od dnia 04 listopada do 02 grudnia 2019 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 2/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

(od dnia 04 listopada do dnia 02 grudnia 2019 r.)

(ZAKOŃCZONY)

 

 


Nabór 1/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od dnia 28 grudnia 2020 r. do 26 stycznia 2021 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 2/2020- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

(od dnia 28 grudnia 2020 r. do 26 stycznia 2021 r.)

(ZAKOŃCZONY)

 

 


Nabór 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od dnia 17 stycznia 2022r. do dnia 15 lutego 2022r.)

Nabór 2/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od dnia 07 lutego 2022r. do dnia 08 marca 2022r.)

 

Nabór nr 3/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(od dnia 07 lutego 2022r. do dnia 08  marca 2022r.)


Nabór 1/2023- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od dnia 16 stycznia do 2023r. do 6 lutego 2023r.)

 OGŁOSZENIA O NABORACH GRANTOWYCH:Nabór 1/2018/G Projekt grantowy – dziedzictwo myśliwskie

(od dnia 19 lutego do dnia 5 marca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 2/2018/G Projekt grantowy – publikacje LGD

(od dnia 19 lutego do dnia 5 marca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)


Nabór 3/2018/G Projekt grantowy – place zabaw

(od dnia 7 maja do dnia 21 maja 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 4/2018/G Projekt grantowy – siłownie plenerowe

(od dnia 7 maja do dnia 21 maja 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 5/2018/G Projekt grantowy – ogródki rekreacyjne

(od dnia 7 maja do dnia 21 maja 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)Nabór 6/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie orkiestr dętych

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 7/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 8/2018/G Projekt grantowy – Organizacja wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)

Nabór 9/2018/G Projekt grantowy – Wzmocnienie kapitału społecznego

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

(ZAKOŃCZONY)


Nabór 10/2018/G – Dziedzictwo myśliwskie

( od dnia 22 listopada do dnia 5 grudnia 2018 r. )

(ZAKOŃCZONY)


Nabór 1/2019/G – Ogródki rekreacyjne

( od dnia 14 czerwca do 3 lipca 2019 r. )

(ZAKOŃCZONY)WYNIKI NABORÓW:

 


Nabór nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 26 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 3/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 5/2017 –  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 6 lipca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r.)

Nabór nr 1/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(od 19 lutego 2018 r. do dnia 5 marca 2018 r.)

Nabór nr 1/2018/G – Projekt Grantowy – Dziedzictwo Myśliwskie

(od 19 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.)

Nabór nr 2/2018/G – Publikacje LGD

(od 19 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.)

Nabór nr 3/2018/G – Projekt Grantowy – Place Zabaw

(od 07 maja 2018 r. do 21 maja 2018 r.)

Nabór nr 4/2018/G – Projekt Grantowy – Siłownie Plenerowe

(od 07 maja 2018 r. do 21 maja 2018 r.)

Nabór nr 5/2018/G – Projekt Grantowy – Ogródki Rekreacyjne

(od 07 maja 2018 r. do 21 maja 2018 r.)

Nabór 6/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie orkiestr dętych

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

Nabór 7/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

Nabór 8/2018/G Projekt grantowy – Organizacja wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

Nabór 9/2018/G Projekt grantowy – Wzmocnienie kapitału społecznego

(od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018 r.)

Nabór nr 10/2018/G – Projekt Grantowy – Dziedzictwo Myśliwskie

( od dnia 22 listopada do dnia 5 grudnia 2018 r. )

Nabór nr 1/2019/G – Projekt Grantowy – Ogródki Rekreacyjne

( od dnia 14 czerwca do 03 lipca 2019 r.)

Nabór nr 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od 04 listopada 2019 r. do dnia 02 grudnia 2019 r.)

Nabór nr 2/2019 –  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 04 listopada 2019 r. do dnia 02 grudnia 2019 r.)

Nabór nr 1/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od 28 grudnia 2020 r. do dnia 26 stycznia 2021 r.)

Nabór nr 2/2020 –  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 28 grudnia 2020 r. do dnia 26 stycznia 2021 r.)

Nabór 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od 17 stycznia 2022r. do 15 lutego 2022r.)

Nabór 2/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 7 lutego 2022r. do 8 marca 2022r.)

Nabór 3/2022 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(od 7 lutego 2022r. do 8 marca 2022r.)

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 16 stycznia 2023r.  do 6 lutego 2023r.)

Protokoły z Posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowane 2 września 2016 r.


 

Powiązania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis