loga

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” – Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli