loga

 

 

Uchwała 22/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

  1. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli