Informujemy potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art.50 ust.1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi Lokalnej Grupie Działania „PRYM” przez Instytucję Zarządzającą (IZ) jaką jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz księgą wizualizacji w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa KSIĘGA WIZUALIZACJI LOGO PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Do pobrania

Księga_Wizualizacji_logo_PS_WPR_2023-2027_-_wersja_1_z_17_XI_2023_r.pdf

PS_WPR_2023-2027_wszystkie_warianty_i_formaty.zip

LOGO_KSOW+.rar

Znak_dofinansowane_z_UE.rar

WZORY_do_pobrania_v2.rar

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE oraz logo PS WPR 2023-2027.

Niezbędne logotypy, w tym logo PS WPR 2023-2027 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Więcej informacji pod adresem:

minrol.gov.pl – Księga wizualizacji i logotypy