MAK (Młodzieżowa Akademia Komunikacji) to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez organizacje:

Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa lubuskiego:
Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Zielona Dolina Odry i Warty
Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa zachodniopomorskiego:
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy
z Liderem Wałeckim”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POJEZIERZE RAZEM”
Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Lokalna Grupa Działania z obszaru województwa łódzkiego:
Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Lokalna Grupa Działania z kraju morawsko – śląskiego w Czechach
Místní Akční Skupina Opavsko (MAS Opavsko)

Cel projektu:

Wyłonienie młodzieży gimnazjalnej klas pierwszych/drugich (w wieku 13-15 lat), szczególnie uzdolnionej w zakresie dziennikarstwa/wykazującej szczególne zainteresowanie tematyką dziennikarstwa, zamieszkałej na terenach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność poszczególnych LGD, będących Organizatorami Konkursu i partnerami MAK.