loga

Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania PRYM z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”