loga

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”