Dobre praktyki – Podejmowanie działalności gospodarczej„Utworzenie niepublicznego żłobka „Wesoła pszczoła” w Wartkowicach”.

Pani Monika Jesionowska otrzymała 100 000 zł premii na wykonanie projektu „Utworzenie niepublicznego żłobka „Wesoła pszczoła” w Wartkowicach”. W ramach inwestycji Pani Monika przystosowała budynek do niezbędnych wymogów określonych dla takich placówek w Rozporządzaniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011r. nr 69, poz.367). Oprócz robót remontowych zakupiono wyposażenie do sali zabaw, łazienek, kuchni oraz placu zabaw.

 

Wywiad z Panią Moniką Jesionowską dotyczący inwestycji dostępny w gazecie lokalnej „Do Rzeczy”

 


Utworzenie firmy Świadczącej kompleksowe usługi wspomagające wystawianie przedstawień artystycznych”.

Maciej Janecki otrzymał 100 000 zł premii na wykonanie projektu „Utworzenie firmy świadczącej kompleksowe usługi wspomagające wystawianie przedstawień artystycznych”. W ramach inwestycji Pan Maciej zakupił mobilną scenę wraz z profesjonalnym nagłośnieniem o możliwe najlepszych parametrach technicznych, które idealnie dopasowane są do sceny. W swojej ofercie ma obsługę techniczną usług plenerowych wraz z wynajmem sceny. Jako muzyk z wykształcenia oferuje również możliwość kompleksowego wynajmu sceny, obsługi technicznej i muzycznej imprez.

 


„Uruchomienie butikowego obiektu noclegowego w Uniejowie poprzez modernizację i wyposażenie obiektu”.

Patryk Brożek otrzymał 100 000 zł premii na „Uruchomienie butikowego obiektu noclegowego w Uniejowie poprzez modernizację i wyposażenie obiektu”. Pan Patryk ze względu na turystyczny charakter gminy postanowił uruchomić butikowy obiekt noclegowy w zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy głównym rynku w Uniejowie. Butikowe obiekty noclegowe charakteryzują się tym, że w ofercie jest niewielka liczba pokoi, z których każdy z nich ma swój niepowtarzalny wystrój oraz nazwę zamiast standardowego numerka. W związku z projektem wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenie pokoi w meble i materiały z naturalnych produktów (bawełna, szkło, drewno, metal).

 


„Utworzenie firmy brukarskiej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu”.

Paweł Plicha otrzymał 100 000 zł premii na realizację projektu „Utworzenie firmy brukarskiej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu”. Aby świadczyć usługi brukarskie oraz być konkurencyjną firmą niezbędny był zakup nowoczesnego, innowacyjnego sprzętu  w tym zamiatarki, glebogryzarki, zagęszczarki, wózek brukarski oraz piłę brukarską.

 


„Utworzenie mobilnego gabinetu podologicznego”

Marta Cłapińska otrzymała 100 000 zł premii na realizację projektu „Utworzenie mobilnego gabinetu podologicznego”. Pani Marta wykwalifikowana pielęgniarka postanowiła uruchomić własną działalność podologiczną. Środki te wykorzystała na podniesienie kwalifikacji poprzez odbycie szkoleń z zakresu: szkolenia podologiczne pierwszego i drugiego stopnia, oraz stopa cukrzycowa w gabinecie podologicznym. A także na zakup samochodu ciężarowego, który zapewnił mobilność usług oraz specjalistycznego sprzętu m.in. frezarki z pochłaniaczem pyłu, autoklawu parowego, myjki ultradźwiękowej, torby mobilnej ,walizki podologicznej wraz z lampo-lupą, podnóżka podologicznego, fotela składanego, siedziska dla podologa, narzędzi wielorazowego użytku i zestaw frezów. Tak kompleksowo wyposażony mobilny punkt podologiczny jest pierwszym na terenie LGD „PRYM”.

 


„Podjęcia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ziemnych”.

Krzysztof Bugajski otrzymał 100 000 zł premii na realizację projektu „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ziemnych”. Aby uruchomić działalność będącą konkurencyjną w stosunku do istniejących już firm wykonujących tego typu usługi niezbędny był zakup innowacyjnego sprzętu budowlanego z wykorzystaniem nowej, ulepszonej technologii. Środki zostały wykorzystane na zakup minikoparki, motopompy szlamowej, zagęszczarki, ubijaka-skoczka, młota wyburzeniowego, wiertnicy, łyżki do minikoparki, agregatu prądotwórczego, zakup przyczepy. Część pieniędzy Pan Krzysztof przeznaczył na odbycie kursu operatora koparko-ładowarki.


„Wsparcie firmy meblarskiej poprzez zakup środka transportu”

Michał Miller otrzymał 100 000 zł premii na realizację projektu „Wsparcie firmy meblarskiej poprzez zakup środka transportu”. Ze względu na możliwość użyczenia sprzętu do realizacji zamówień na meble tapicerskie wykonywane pod indywidualny projekt, potrzebny był samochód dostawczy, który dowiózłby zamówienie do klienta. Dlatego środki zostały wykorzystane na zakup samochodu dostawczego.

 

Artykuł o Inwestycji Michała Millera w gazecie lokalnej „Do Rzeczy”


„Utworzenie firmy świadczącej specjalistyczne usługi realizacji nagłośnienia i oświetlenia”

Hubert Pączek otrzymał 100 000zł premii na realizację projektu „Utworzenie firmy świadczącej specjalistyczne usługi realizacji nagłośnienia i oświetlenia”. Jako osoba z wykształceniem muzycznym Pan Hubert zdecydował się na otworzenie działalności specjalizującej się w realizacji nagłośnienia i oświetlenia oraz oprawy muzycznej imprez organizowanych na terenie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.


„Utworzenie firmy świadczącej kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne”

Mateusz Słota otrzymał 100 000 zł premii na realizację projektu „Utworzenie firmy świadczącej kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne”. Jako młody geodeta Pan Mateusz posiada wiedzę i umiejętności, jednak niewystarczająca ilość środków finansowych uniemożliwiała mu otwarcie tejże działalności. Dzięki dofinansowaniu mógł zrealizować swoje plany i zakupił sprzęty biurowe, niezbędne w pracy geodety m.in. kserokopiarki A3 ; plotera A3+, trymer A2 pozwalający na precyzyjne cięcie arkuszy map; laptop oraz specjalistycznego sprzętu np. dalmierza, niwelatora kodowego, zestawu 2 ruletek; tachimetru elektronicznego (bezlustrowego), odbiornika GPS wraz z kontrolerem i oprogramowaniem.


„Utworzenie firmy świadczącej usługi edukacji regionalnej i artystycznej”

Bogna Stępień otrzymała 100 000 zł premii na realizację projektu „Utworzenie firmy świadczącej usługi edukacji regionalnej i artystycznej”. Jako wieloletnia animatorka i organizatorka warsztatów dla dzieci i dorosłych współpracując z LGD „PRYM”, Pani Bogna postanowiła otworzyć Zagrodę plastyczną w której będzie realizować warsztaty plastyczne, techniczne, często o tematyce regionalnej. Aby oferta Zagrody plastycznej była konkurencyjna Pani Bogna postawiła na usługę mobilną. Dlatego pieniądze z dofinansowania przeznaczyła na zakup auta i oklejenia go reklamą oraz zakup wyposażenia m.in. maszynę do szycia, nożyce krawieckie, przyczepę samochodową z plandeką, piec do wypalania gliny i ceramiki, piec konwekcyjno-parowy, namiot i krzesła i postawiła zadaszoną wiatę.

 

Wywiad z Panią Bogną Stępień o Zagrodzie Plastycznej


„Poprawa konkurencyjności obszaru LGD „PRYM” poprzez uruchomienie działalności gospodarczej”

Stefania Pęgowska otrzymała 100 000 zł na realizację projektu „Poprawa konkurencyjności obszaru LGD „PRYM” poprzez uruchomienie działalności gospodarczej”. Jako osoba z grupy defaworyzowanej, czyli osoba po 50 roku życia zdecydowała się na otwarcie firmy sprzątającej. Ze względu na to, że coraz więcej ludzi zwłaszcza aktywnych zawodowo korzysta z usług osób lub firm sprzątających. Pani Stefania zakupiła środek transportu, który niezbędny jest do przewożenia sprzętu i sprawia, że firma jest mobilna na rynku, a także parownicę. Resztę sprzętów niezbędnych do kompleksowej obsługi sprzątającej zakupiła we własnym zakresie.


„Utworzenie  firmy zajmującej się wytwarzaniem konstrukcji stalowych poprzez zakup nowoczesnych urządzeń spawalniczych”.

Jacek Ługowski otrzymał 100 000 zł premii na realizacje projektu „Utworzenie  firmy zajmującej się wytwarzaniem konstrukcji stalowych poprzez zakup nowoczesnych urządzeń spawalniczych”. Środki przeznaczył na zakup innowacyjnych urządzeń spawalniczych, dzięki którym nowo otwarta firma Pana Jacka może konkurować z istniejącymi już firmami, a były to migomat, krawędziarka, ploter plazmowy; piła, wiertarko-frezarka, klucze udarowe, zestaw wkrętarek, rusztowanie, nożyce do blachy trapezowej oraz przyłbica.


„Utworzenie firmy masarskiej w Psarach”

Adam Dębowski otrzymał 100 000 zł premii na realizacje projektu „Utworzenie firmy masarskiej w Psarach”.
Masaż z wykształcenia, który chciał otworzyć prawdziwą, tradycyjną masarnię. W tym celu z własnych środków przekształcił budynek gospodarczy według planu technologicznego zaakceptowanego przez powiatowego lekarza weterynarii,  nabył część potrzebnego sprzętu, a z pieniędzy unijnych zakupił m.in. kocioł warzelniczy i drzwi do chłodni oraz położył specjalistyczne płyty na ścianach masarni.

Artykuł o masarni Adama Dębowskiego w gazecie lokalnej „Do Rzeczy”


„Wsparcie gastronomii mobilnej- Foodtruck z Kontrewersa”

Małgorzata Pawłowska otrzymała 100 000 zł premii na realizację projektu „Wsparcie gastronomii mobilnej- Foodtruck z Kontrewersa”. Dzięki dotacji Pani Małgosia mogła spełnić marzenie o otworzeniu naleśnikowozu. Z dotacji udało się kupić zabudowę kontenera i wyposażyć w moduł sanitarny, szafkę socjalną, zabudowę meblową z wyposażeniem, zabudowana oknem sprzedażowym. Zamontowano system odprowadzania tłuszczu, wentylację i ochronę strefy roboczej, a także instalacje zasilające, podświetlenie klapy sprzedażowej zakupiono, patelnie, agregat prądotwórczy i system wysuwania agregatu oraz nastawkę chłodniczą. Dodatkowo Pani Małgosia skorzystała z usługi brandingowej. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania:


„Utworzenie firmy świadczącej usługi audiowizualne”

Piotr Pisera otrzymał 100 000zł premii na realizacje projektu „Utworzenie firmy świadczącej usługi audiowizualne”. Jako amator fotografii za pieniądze z dofinansowania wziął udział w wielu kursach i warsztatach: „Warsztaty fotografii portretowej”, „Obsługa i praktyczne zastosowanie lamp błyskowych”, „Photoshop dla początkujących” , „Obsługa lustrzanki cyfrowej- jak zrobić dobre zdjęcie technicznie”, „Obróbka zdjęć- Photoshop”, „Lightroom obróbka dla fotografów”, „Fotografia cyfrowa od podstaw”, „Kurs filmowania i montażu reportaży video”, „Uprawnienia do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych VLOS, BVLOS”, oraz zakupił sprzęt mi.n dron, aparaty cyfrowe, obiektywy, statyw, gimbal ręczny, filtry, lampę błyskową, blendę, monitor oraz laptop oraz inne urządzenia niezbędne do realizacji ww. usług.

 


„Utworzenie firmy zajmującej się przetwórstwem mleka koziego”

Krystyna Ożadowicz otrzymała 100 000 zł premii na realizację projektu „Utworzenie firmy zajmującej się przetwórstwem mleka koziego”. Pani Krystyna prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne oraz hoduje stado kóz. Do inwestycji przygotowała budynek, w którym mieści się serowarnia. Za pieniądze z dofinansowania beneficjentka kupiła kocioł serowarski oraz samochód do rozwożenia wyrobów.