Wyniki Naborów Grantowych Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 15 marca 2018 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 3/2018/G, 4/2018/G i 5/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Nabór Nr 3/2018/G – Projekt Grantowy – Place Zabaw

Lista operacji wybranych Nabór 3/2018/G 

Nabór Nr 4/2018/G – Projekt Grantowy – Siłownie Plenerowe

Lista operacji wybranych Nabór 4/2018/G 

Nabór Nr 5/2018/G – Projekt grantowy – Ogródki Rekreacyjne

 Lista Operacji Wybranych Nabór 5/2018/G

 

 

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.