Wyniki Naborów Grantowych Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniach 21 i 22 sierpnia 2018 r.  odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G i 9/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Nabór 6/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie orkiestr dętych
Nabór 7/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo
Nabór 8/2018/G Projekt grantowy – Organizacja wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo
Nabór 9/2018/G Projekt grantowy – Wzmocnienie kapitału społecznego

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.