Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 14 czerwca 2018 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018, 1/2018/G i 2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Nabór Nr 1/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych Nabór 1/2018

Nabór Nr 1/2018/G – Projekt grantowy – dziedzictwo myśliwskie

Lista operacji wybranych Nabór 1/2018/G

Nabór Nr 2/2018/G – Projekt grantowy – publikacje LGD

Lista operacji wybranych Nabór 2/2018/G

 

 

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.