Dodano przez hubert

Wnioski o płatność

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, którzy podpisali podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” do zapoznania się z wzorami wniosku o płatność.

Wyniki Naboru 5/2017

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zasady przyznawania dofinansowania na realizację projektów dot.  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

W związku z naborem nr 5/2017 zaplanowanym na okres od 6 do 19 lipca 2017r. dotyczącym budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej przedstawiamy najważniejsze zasady przyznawania pomocy na tego typu projekty.