Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach realizacji projektu współpracy SLIT

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym organizowanym w dniach 4-7 października 2021 roku, w ramach realizacji projektu współpracy SLIT, osoby z obszaru działania LGD „PRYM”, związane z turystyką, gastronomią, promocją marki lokalnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zobowiązały się do prowadzenia punktów SLIT. Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

Program

Karta zgłoszeniowa