Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie .

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb