Wsparcie stowarzyszeń a podejście LEADER

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy.
Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Czym więc jest podejście LEADER i dlaczego jest ono tak ważne?

Podejście LEADER to jedno z najważniejszych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich. Jego istotą jest aktywizowanie lokalnej społeczności, by poprawa jakości życia i rozwój obszaru były efektem wspólnego działania. Fundament stanowią tu więc: partnerstwo, innowacyjność i specyficzne uwarunkowania danego obszaru czyli obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Dzięki niemu LGD „PRYM” w latach 2016-2022 wespół ze stowarzyszeniami z terenu 9 gmin zrealizowaliśmy ponad 100 projektów na niebagatelną kwotę ponad 8 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom udało się doposażyć i wyremontować kilkadziesiąt świetlic wiejskich, stworzyć place zabaw i siłownie plenerowe, zrealizować szereg warsztatów, doposażyć zespoły śpiewacze i orkiestry dęte, wydać publikacje, płyty, wesprzeć realizację różnego rodzaju wydarzeń.

Jednym z pierwszych projektów pn. „Świetlica w Chrośnie centrum kulturalnym wsi” z naboru na przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej został zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chorśnie. W ramach operacji wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z układem dwóch pomp ciepła powietrze/woda, montaż 20 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy, przebudowę stolarki, roboty elektryczne, instalacja c.o., prace budowlane (docieplenie stropu, prace okładzinowe, termomodernizacja). Całkowity koszt projektu wyniósł 119 999 zł.

W wielu świetlicach brakowało porządnego zaplecza kuchennego. Wymiana i zakup urządzeń często jest poza zasięgiem stowarzyszeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej zdecydowała się na zakup i montaż profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, mebli kuchennych okapu z łapaczami tłuszczu i oświetleniem oraz na prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymurowanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w nowopowstałych otworach, roboty tynkarskie, malowanie i roboty glazurnicze w ramach realizacji projektu „Przebudowa świetlicy przy OSP we wsi Wygoda Mikołajewska”. Całkowity koszt projektu wyniósł 54 097,84 zł.

W ramach zachowania dziedzictwa lokalnego Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa otrzymało 100 000 zł na wydanie monografii „Uniejów i region spycimiersko – uniejowski poprzez wieki” która obejmuje dzieje Uniejowa i regionu spycimiersko – uniejowskiego, począwszy od głębokiego średniowiecza po czasy współczesne. Przy realizacji projektu zostały wykorzystane bogate zbiory historyczne posiadane przez TPU, zawarte też w różnych archiwach państwowych oraz przekazywane na bieżąco przez mieszkańców. Dzieło powstało pod red. Jana Szymczaka i Anny Kowalskiej- Pietrzak, pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. W monografii można znaleźć mapy oraz zdjęcia Uniejowa i okolic z dawnych lat oraz ciekawe fakty z historii miasta i wiosek z terenu gminy Uniejów.

W ramach realizacji projektu grantowego jedno stowarzyszenie w ramach jednego naboru mogło otrzymać 50 000 zł. Maksymalnie jedno stowarzyszenie mogło zrealizować kilka projektów za kwotę 100 000 zł.  Stowarzyszeniem, które zrealizowało dwa projekty wykorzystując limit przysługujący na jednego wnioskodawcę było Stowarzyszenie „Niebieska Wieś”. Zrealizowało wówczas dwa projekty granowe o nazwie „Budowa placu zabaw w Prawęcicach” oraz „Budowa siłowni plenerowej w Prawęcicach”.

W ramach pierwszej inwestycji został wykonany montaż elementów małej architektury (zjazd liniowy, ściana wspinaczkowa, wahadłowa huśtawka potrójna składająca się z huśtawki z siedziskiem typu „ptasie gniazdo” przystosowanej do osób niepełnosprawnych oraz jednej huśtawki z siedziskiem, ślizgawki, ścian wspinaczkowych, piaskownicy) oraz dostarczono piasek. Natomiast w ramach realizacji drugiej operacji powstała siłownia plenerowa składająca się z następujących elementów: 4 szt. pylonu, biegacza, wahadła, podciągu nóg, ławeczki rzymskiej, wyciągu górnego, wyciskania nóg, wyciskania siedząc, orbitreka, roweru, wioślarza. Łącznie Stowarzyszenie „Niebieska Wieś” otrzymała 99 786 zł.

Z grantu doposażenie orkiestr dętych skorzystały 4 stowarzyszenia na zakup instrumentów i strojów. Jednym z nich była Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie realizująca projekt „Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie” mający na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie w mundury wyjściowe i dodatki oraz instrumenty muzyczne. Za 24 830 zł zakupiono saxhorn tenorowy, saxhorn barytowy, mundury wyjściowe damskie i męskie oraz dodatki (koszule męskie i damskie, koszulki polo, pagony do koszul, sznury do marynarek i koszul, czapki rogatywki, krawaty).

Z naborów grantowych na doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo skorzystały m.in. zespoły śpiewacze takie jak Polesianki, „Świniczanki, Zespół Śpiewaczy przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Śniatowej, Zespół Wokalny Cantabile.

W ramach realizacji wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo realizowano imprezy, warsztaty, wyjazdy. Jednym z takich stowarzyszeń było Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice, które realizowało projekt „Noc Świętojańska jako wydarzenie promujące lokalne dziedzictwo”. Zaproszony Zespół Pieśni i Tańca przedstawił obrzęd związany ze świętem Nocy Świętojańskiej, odbyły się warsztaty wyplatania wianków, zorganizowano aleję sołecką, na której można było skosztować lokalnych specjałów. Zorganizowano wówczas animacje dla dzieci i młodzieży. Na potrzeby organizacji wydarzenia została wynajęta scena z nagłośnieniem i oświetleniem.

Mimo, że obecnie LGD „PRYM” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 to wcale nie zwalnia tempa. Bo już w styczniu 2023 roku planuje ogłosić nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, na kwotę ponad 800 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące naboru pojawią się na naszej stroni już wkrótce.

EM.