Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 30-31 maja 2022 r. w ramach projektu współpracy „SLIT”

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym na terenie LGD „PRYM” organizowanym w dniach 30-31 maja 2022 roku, w ramach realizacji projektu współpracy SLIT, osoby z obszaru działania LGD „PRYM”,
związane z turystyką, gastronomią, promocją marki lokalnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zobowiązały się do prowadzenia punktów SLIT. Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

Program wizyty studyjnej 30-31 maja 22

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa