Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 26-27 maja 2022r. w ramach projektu współpracy SLIT

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym na terenie LGD „PRYM” organizowanym w dniach 26-27  maja 2022 roku, w ramach realizacji projektu współpracy SLIT, osoby z obszaru działania LGD „PRYM”, związane z turystyką, gastronomią, promocją marki lokalnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zobowiązały się do prowadzenia punktów SLIT. Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

Program wizyty studyjnej 26- 27 maja 2022r.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa