Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane

23 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Powodowie Trzecim i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłódno podpisali umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy na realizację projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, których wydatki są refundowane w 100 proc., wręczył Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, życząc powodzenia w ich realizacji.

  • OSP w Kłódno realizuje projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kłódno” o wartości 74 059 zł
  • OSP w Powodowie Trzecim realizuje projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Powodowie Trzecim”
    o wartości 77 938,00 zł