Kolejna umowa na podjęcie działalności gospodarczej podpisana

W dniu 17 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 90 000,00 zł. otrzymał Pan Marek Wasiak, którego miejsce realizacji operacji  znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

W ramach podpisanej umowy Pan Marek Wasiak realizować będzie operacje pod tytułem „Utworzenie firmy świadczącej usługi z zakresu pozostałej telekomunikacji”.

Podpisaną umowę, życząc powodzenia w realizacji projektu, wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.