Konsultacje zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie Planu komunikacji na rok 2020

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany są związane z aktualizacją Planu komunikacji na rok 2020.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 19 czerwca br. do godz. 15.30 na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl.

 

Zmieniony Plan komunikacji do konsultacji