Szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).

Na spotkaniu zostaną omówione zasady przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o płatność, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy.