Informacja o unieważnieniu naboru nr 1/2018/G – dziedzictwo myśliwskie

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje, że w związku z decyzją Samorządu Województwa Łódzkiego o odmowie przyznania pomocy  dla operacji „Zachowanie historycznego dziedzictwa myśliwskiego obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”” zostaje unieważniony nabór 1/2018/G .

Termin nowego konkursu zostanie ustalony po dokonaniu odpowiednich zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju.