Drodzy mieszkańcy zapraszamy do wypełniania ankiet

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju bardzo prosimy o wypełnienie poniższych ankiet, które pomogą nam nad pracą nad tym dokumentem.

Już teraz prosimy Was o ocenę naszych, dotychczasowym starań wypełniając poniższe ankiety:

Ocena Funkcjonowania LGD „PRYM”:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=df0e98a5&&b=948f2077a2b&&c=bd0c7edb

Poziom satysfakcji mieszkańców:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0068e15d&&b=4e922630e&&c=bd0c7edb

Bardzo liczymy na Państwa pomoc!