Spotkanie w sprawie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania przez Fundację „PRYM” środków na budowę i funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 19 października o godz. 10.00. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

loga

Korzystając ze wsparcia Gminy Parzęczew, Inkubator powstanie na terenie około  3 tys. m2 położonych we wsi Parzęczew w sąsiedztwie autostrady A-2. Na terenie będzie możliwość wybudowania dodatkowych hal oraz budynków mieszczących firmy wspomagające jego działalność. W skład Inkubatora wejdą ciągi technologiczne umożliwiające małe przetwórstwo m.in.:

 1. mleka krowiego, koziego – sery twarogowe, sery twarde, dojrzewające, jogurty, serwatka, masło;
 2. mięsa wieprzowego, wołowego, dziczyzny – wędliny w tym wędzone, pasztety;
 3. warzyw, owoców i grzybów – przetwory, marynaty, susze, liofilizaty, kiszonki;
 4. zbóż – wypiek chleba, ciast.

 

Rolnicy, chcący przetwarzać swoje surowce w Inkubatorze będą musieli dostosować swoje sposoby uprawy i hodowli do norm wymaganych przy certyfikacji Integrowanej Produkcji, Rolnictwa Ekologicznego. Poprawa jakości upraw i hodowli wpłynie na wysoką jakość wytwarzanych produktów, lepszą wydajność
i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Rolnicy i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na współpracę z nami, będą mieli zapewnioną kompleksową pomoc w doborze najlepszej technologii uprawy, hodowli i produkcji (szkolenia), projektowaniu i druku etykiet, doborze opakowań, badaniu produktów, marketingu, sprzedaży i dystrybucji. Optymalizując koszty dostaw wytwarzanych produktów rozważany jest vanselling, czyli wspólne dostawy produktów do klienta ostatecznego.

Produkty wytwarzane w Inkubatorze, spełniając wszystkie wymogi certyfikacji, będą otrzymywały znak „SMAK WSI – przetrwał w naszych produktach”. Wspólna Marka Lokalna będzie jednocześnie wspierać marketingowo każdy produkt oraz promować region.

 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020, beneficjentem pomocy może być Grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI) utworzona przez co najmniej dwa różne podmioty.

 

Podjęcie działań związanych z powstaniem Inkubatora w Parzęczewie związane jest z nałożeniem się kilku możliwości jednocześnie, gwarantujących sukces przedsięwzięcia:

 

 1. Możliwość wydzierżawienie działki o odpowiednim przeznaczeniu i planie zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie autostrady A-2.
 2. Możliwość pozyskania środków z PROW 2014-2020 na wsparcie utworzenia Inkubatora.
 3. Możliwość założenia EPI i skorzystanie ze środków unijnych w ramach SIRu.
 4. Wejście w życie przepisów ułatwiających rolnikom sprzedaż wytworzonych
  ze swoich surowców produktów żywnościowych (rolniczy handel detaliczny).
 5. Nadal rosnący rynek żywności wysokiej jakości, ekologicznej, funkcjonalnej.

 

Jeżeli udało się nam wstępnie Państwa zainteresować, to serdecznie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu, na którym przedstawimy szczegóły planowanego przedsięwzięcia, w terminie do dnia 17 października br. (mail: fundacja_prym@parzeczew.pl lub telefonicznie: 42 235 33 96, 664 450 260)

 

Ze względu na krótki okres przygotowania projektu prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.