Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.”

Stowarzyszenie „JA-TY-MY” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyło kwestii prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji. Odbędzie się ono w Nieborowie, w terminie 7-8 listopada 2016 r.

loga

Szkolenie odbędzie się w dniach 07-08.11.2016 roku w Hotelu ECO w Nieborowie (Nieborów 142a, powiat łowicki).
Zapewniamy:
– nocleg w pokojach 1-2 osobowych z węzłem sanitarnym,
– pełne wyżywienie
– materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

DZIEŃ I – Źródła finansowania działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej.

09.00 – 10.30 – Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia. Podstawowe pojęcie: ekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne. Wprowadzenie do projektów na inicjatywy oddolne. Proces pozyskiwania środków na finansowanie projektów. Mechanizm działania programów grantowych.
10.30 – 10.45 – Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 – Główne programy grantowe (tj.ASOS, FIO, Grant na lepszy start, Granty z funduszu wyszechradzkiego, NCK, Ministerstwa Kultury, Kreatywnej Europy i in.- omówienie programów i dokumentów aplikacyjnych.
Przedsiębiorczość społeczna- wyjaśnienie pojęcia ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Omówienie zasad pozyskiwania środków na działanie podmiotu poprzez prowadzenie działalności gospodarczej
12.15 – 13.00 – Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 – Zajęcia praktyczne. Omówienie matrycy logicznej projektu. Matryca, a wniosek aplikacyjny: jak określić problem, konstruować cel, grupę odbiorców, rezultaty. Zasady konstruowania budżetu i tworzenie harmonogramu realizacji projektu.
14.30 – 14.45 – Przerwa na kawę
14.45 – 16.15 – Zajęcia praktyczne.

DZIEŃ II – Kwestie prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych

09.00 – 10.30 – Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia. Wprowadzenie. Przedstawienie i omówienie rodzajów podmiotów ekonomii społecznej. Proces zakładania organizacji pozarządowej
10.30 – 10.45 – Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 – Omówienie statutu organizacji pozarządowych. Jego funkcje i elementy, w kontekście zmian w ustawie o organizacjach pozarządowych, które weszły w życie w maju 2016 roku.
12.15 – 13.00 – Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 – Zakres obowiązków i zadań poszczególnych ciał statutowych w organizacjach pozarządowych
14.30 – 14.45 – Przerwa na kawę
14.45 – 16.15 – Obowiązki stowarzyszeń i fundacji : sprawozdania, terminy przekazania

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.11.2016 do godz. 12:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638