Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Informujemy o posiedzeniu Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie rozpatrzenia złożonych przez wnioskodawców protestów w ramach ogłoszonych naborów.

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie rozpatrzenia złożonych przez wnioskodawców protestów w ramach naborów 1/2020 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się:

 

  • 16 marca wtorek w siedzibie Lokalnej Grup Działania „PRYM” o godz. 09.00

 

Zapraszamy wszystkich członków Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na posiedzenie.