Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu tragicznej śmierci Pani Ilony Rafalskiej