Fundacja Promocji Gmin Polskich zaprasza do współpracy – 60 tys. zł na sprzęt komputerowy dla gminnej szkoły

Fundacja Promocji Gmin Polskich zaprasza do udziału w projekcie grantowym, w którym można uzyskać 60 tys. zł na sprzęt komputerowy dla gminnej szkoły.

Prawie 4 miliony dla gmin z Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego. Tyle środków jest jeszcze do rozdysponowania w ramach 3.1 PO PC.

Granty dla gmin pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynoszą do 150 tysięcy złotych. Celem jest podniesienie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego przez mieszkańców gmin.

Nawet 60 tysięcy złotych może gmina przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, który po zakończonej realizacji projektu zostanie przekazany do szkoły lub placówki kształcenia nauczycieli. Co ważne: granty są przyznawane gminom bez żadnego z ich strony wkładu własnego. Dofinansowanie wynosi 100 procent wartości projektu. Przypominamy, że
w ramach grantu przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, w których mogą wziąć udział osoby dorosłe powyżej 25-tego roku życia.


Organizatorem naboru gmin z województw łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego  zainteresowanych otrzymaniem grantu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.

 

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Promocji Gmin Polskich pod nr tel. (22) 697 52 99 lub email: fundacja@fpgp.eu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: www.fpgp.eu (zakładka Polska Cyfrowa 3.1).