Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 16 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 10.00

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru: 10/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 16 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 10.00