Projekt „Na pomoc pracy”

Projekt „Na pomoc pracy” realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy zamieszkujących lub pracujących na obszarze województwa łódzkiego.

loga

Celem projektu jest przyznanie osobom zamieszkałym w województwie łódzkim dotacji na założenie działalności gospodarczej lub nabycie nowych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu zawodowym zakończonym egzaminem zewnętrznym oraz 3 miesięcznym stażem zawodowym.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy bezpośrednio dotrzeć do tych osób, w związku z czym zwracamy się z prośbą do Państwa o pomoc w procesie rekrutacji i promocji projektu.

 

W ramach projektu dostępne będzie bezpłatne wsparcie szkoleniowe w ramach ścieżki działalności gospodarczej: doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenie przygotowujące do założenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości”, wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe- szkoleniowo-doradcze.
Osoby zainteresowane udziałem w ścieżce kwalifikacji otrzymają wsparcie w postaci: szkolenia zawodowego, trzymiesięcznego stażu zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

 

na-pomoc-pracy-plakat-a