loga

DOKUMENTY:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 2. Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność
 3. Aneksy do Umowy Ramowej
 4. Harmonogram naborów wniosków Lokalnej Grupy Działania PRYM
 5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania PRYM
 6. Statut Stowarzyszenia LGD PRYM
 7. Lista członków Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 8. Lista Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 9. Zestawienie rzeczowo–finansowe funkcjonowania biura LGD „PRYM” oraz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2017
 11. Informacja o Sposobie Wykorzystania Środków Finansowych LGD „PRYM
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 14. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
 15. Plan Szkoleń Dla Członków Rady, Pracowników Biura i Zarządu Stowarzyszenia

 16. WNIOSKI

  Wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 17. Załącznik nr 8. Formularz protestu