loga

 

PROCEDURY GRANTOWE:

  1. Procedury Oceny i Wyboru Grantobiorców w Ramach Projektów Grantowych
  2. Załącznik nr 6 do „Procedur Oceny i Wyboru Grantobiorców w Ramach Projektów Grantowych Wraz z Opisem Sposobu Rozliczania Grantów, Monitorowania i Kontroli”
  3. Załącznik nr 8. Wykaz Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców w Ramach LSR

PROCEDURY STANDARDOWE:

  1. Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”
  2. Załącznik nr 1 do Procedur standardowych – Karta oceny zgodności operacji z LSR
  3. Załącznik nr 4 do Procedur standardowych – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
  4. Załącznik nr 6 do Procedur Standardowych – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

 

PROCEDURY OPERACJI WŁASNYCH

  1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD