Dokumenty:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych

Poradniki, wytyczne, informacje:

Elementarz produktu lokalnego. Przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników i drobnych przedsiębiorców Białystok 2019 (stan prawny na 1 stycznia 2019 r.)
oprac. Marcin Muszyc Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.

Rolniczy handel detaliczny – pytania i odpowiedzi MRIRW.

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Poradnik. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej, Olsztyn 2015, KSOW Podlaskie

Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego. Modele serowarni rzemieślniczych. Księga HACCP, Lublin 2012 KSOW Podlaskie

Pytania i odpowiedzi po debacie w sprawie podatku ryczałtowego 2%

Linki:

CDR Brwinów Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa

Inne:

Prezentacja multimedialna dotycząca  Gospodarstwa Rolnego Michał Sznajder, którego specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta

Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym

W dniu 29.06.2016r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie dobyło się spotkanie organizowane przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” które dotyczyło celów, zasad oraz typów operacji kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach LSR LGD „PRYM.

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Zaproszenie na Wyjazd studyjny do ekologicznych gospodarstw województwa wielkopolskiego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

Nabory ARIMR na Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na cele związane z przetwórstwem produktów rolnych o kontakt z pracownikami biura LGD.