1. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY POLESIANKI Warsztaty folklorystyczne Zespołu Śpiewaczego POLESIANKI
  2. Stowarzyszenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz Warsztaty fotograficzne jako wydarzenie kultywujące lokalne dziedzictwo.
  3. STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI SPOŁECZNOŚCI GMINY WARTKOWICE Noc Świętojańska jako wydarzenie promujące lokalne dziedzictwo.
  4. Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim Warsztaty papieroplastyki ludowej „Nie taki pająk straszny”
  5. STOWARZYSZENIE TĘCZOWE SIEDLISKO Ludowe zajęcia artystyczne oraz impreza obrzędowa dla mieszkańców Trojan i okolicznych wsi jako wydarzenie kultywujące lokalne dziedzictwo
  6. STOWARZYSZENIE TĘCZOWE SIEDLISKO Dekady PRL – cykl wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo.