1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LUTOMIERSK „NASZA GMINA” URZĄDZENIE OGRÓDKA REKREACYJNEGO WE WSI BABICZKI NA DZIAŁCE NR 193
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bechcicach Urządzenie ogródka rekreacyjnego we wsi Bechcice na działce nr 25/2
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach Budowa ogródka rekreacyjnego w miejscowości Piaski
  4. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni Budowa ogródka rekreacyjnego w Uniejowie