Dodano przez Karolina Marchewa

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przesunięciem wolnych środków w planie działania Lokalnej Strategii Rozwoju z celu I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do celu II. Zrównoważony rozwój na obszarze LSR, przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany dotyczą zapisów LSR w zakresie planu działania. Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia […]